Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem sklepu internetowego https://hibiskus.pl/sklep jest firma Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska. Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Pracowni Florystycznej Anna Krasnodębska. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-129-68-89, REGON 142840313.

Dane osobowe
Korzystając ze strony internetowej https://hibiskus.pl/sklep Klient zgadza się na dobrowolne podanie danych osobowych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji usługi i/lub w celu zapisania na newsletter. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko odbiorcy i nadawcy, numer telefonu odbiorcy i nadawcy oraz adres e-mail nadawcy. Dane osobowe przez Pracownię Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska są przetwarzane są:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  – do realizacji zamówienia
  – odpowiedzi na zapytania
  – archiwizacji
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
 3. Na podstawie odrębnej zgody:
  – marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Pracowni Florystycznej Hibiskus Anna Krasnodębska. oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
  – marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie https://hibiskus.pl/sklep
  – analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
  – dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
 4. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 6. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. Prawo wycofania zgody,
 4. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez:

 1. Zgłoszenie mailowe dyspozycji na adres: ania@hibiskus.pl
 2. Zgłoszenie telefoniczne dyspozycji pod numerem 607 804 511
 3. Zgłoszenie dyspozycji korespondencją tradycyjną na adres: Kluczborska 5/28 01-461, Warszawa

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej https://hibiskus.pl/sklep, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Strona  https://hibiskus.pl/sklep, może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji – użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu

Google Analytics i Google Ads

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przenalizowania przez https://hibiskus.pl/sklep źrodeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający korzystają z niego, a także oceny i poprawy skuteczności prowadzonej działalności reklamowej. Google gromadzie na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może przekazywać te dane osobom trzecim, jeśli będzie to zobowiązane uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy te osoby przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są łączone z podanymi przez Klienta danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów do poprawy strony internetowej.

Profilowanie

Profilowanie to automatyczna analiza danych osobowych Klienta wykonywana elektronicznie – przez przeznaczone do tego oprogramowanie.
Klienci strony https://hibiskus.pl/sklep są profilowani według:
– okazji wysłanego prezentu;
– zamówionego produktu;
– imienia odbiorcy;
– daty doręczenia przesyłki.

W zakresie profilowania przysługują w szczególności wszelkie prawa opisane w rozdziale Prawo sprzeciwu oraz pozostałe prawa opisane w niniejszej polityce prywatności.

Informujemy, że nie stosujemy profilowania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy są Państwo osobami niepełnoletnimi w rozumieniu przepisów prawa (mają Państwo nieukończone 18 lat) i poinformowali nas Państwo o tym.

 

Zakładanie konta

Zakładając konto w serwisie https://hibiskus.pl/sklep klient zgadza się na dobrowolne podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakładając konto, klient otrzymuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych od firmy Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska i serwisów partnerskich. Zgoda taka nie jest wymagana do korzystania z usług sklepu. Dostęp do konta klienta w serwisie https://hibiskus.pl/sklep chroniony jest hasłem. Hasło jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać. Bezpieczne hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków i może być zmienione przez właściciela konta w każdej chwili. W przypadku utraty hasła przez klienta system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Pracownia Florystyczna Hibiskus Anna Krasnodębska. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Informacje o tych zmianach pojawią się na stronie sklepu https://hibiskus.pl/sklep